The Zeitgeist Movement: Belgium

The Zeitgeist Movement: Belgium

Français Nederlands

Kennis

TZMOfficialChannel - ZEITGEIST: MOVING FORWARD | OFFICIAL RELEASE | 2011
NL-RBE in het kort
De voorgestelde oplossing van TZM op 1 bladzijde.
TZM Belgium - Een NL-RBE in het kort.

TZM Belgium - Project rapport: Studie NL-RBE
Wat omvat de oplossing voorgesteld door TZM? Wat is er over geschreven?
Het rapport.
De gegevens (inclusief bronvermelding).
De toegepaste methodologie.

TZM Belgium - Analyse: TZM & Wetenschap
TZM is zeer sterk gecorreleerd met wetenschappelijk denken. Het doel van onderstaande analyse is om TZM's houding tegenover de wetenschap te verduidelijken. Deze analyse tracht de volgende vragen te beantwoorden:
1) Wat zegt TZM over wetenschap?
2) Hoe verhouden deze standpunten zich met andere bronnen over wetenschap?
3) Hoe gaat een TZM activist om met wetenschap?
4) Hoe onderscheidt men wetenschappelijke informatie van onwetenschappelijke informatie?
De analyse.
Binnenkort meer...