The Zeitgeist Movement: Belgium

The Zeitgeist Movement: Belgium

Français Nederlands

Projecten

Hier vind je de 'officiële' projecten en activiteiten van TZM Belgium.

Erkende projecten & activiteiten

Erkenning

Het kan vreemd lijken dat een beweging zoals TZM Belgium werkt met een systeem van erkenningen. Het volstaat om te begrijpen wat er bedoeld wordt met erkenning in deze context: Een erkenning geeft louter aan dat het chapter, team, project of de activiteit geverifieerd is zodat ze TZM Belgium accuraat vertegenwoordigt. Tevens laat een erkenning toe dat bepaalde TZM Belgium resources gebruikt kunnen worden (vooral communicatieve middelen).

Hiermee poogt men te vermijden dat er verwarrende boodschappen worden verspreid betreffende TZM, bevordert dit consistentie, en faciliteert dit communicatie.

Voor alle duidelijkheid:
TZM draait om het verspreiden van de gedachtegang zoals gesteld in het TZM materiaal. TZM gaat om communicatie en bewegen van de tijdgeest naar een meer duurzame samenleving gebaseerd op rationaliteit, wetenschap en welzijn. Erkenning of geen erkenning is uiteindelijk irrelevant, de bedoeling is dat iedere supporter of lid het TZM materiaal communiceert.